Co to jest SERM

 

Search Engine Reputation Management (SERM) to kompleksowa strategia i zestaw działań mających na celu świadome zarządzanie, kontrolowanie oraz kształtowanie wizerunku marki, firmy lub jednostki w wynikach wyszukiwania internetowego. Skupia się głównie na wpływaniu na sposób, w jaki dana jednostka jest prezentowana w wynikach wyszukiwarki, zwłaszcza w kontekście popularnych platform, takich jak Google.

 


Cel SERM

 

Ochrona reputacji online

SERM skupia się na proaktywnym podejściu do utrzymania pozytywnej reputacji online. Ochrona reputacji jest kluczowym celem, ponieważ w erze cyfrowej opinie, recenzje i informacje dostępne w Internecie mają potężny wpływ na percepcję marki czy firmy. Przez świadome monitorowanie treści online oraz skuteczne reagowanie na negatywne komentarze czy recenzje, SERM stara się minimalizować szkody wynikające z potencjalnych zagrożeń dla reputacji.

 

Kontrola wizerunku w wynikach wyszukiwania

W kontekście wyników wyszukiwania SERM dąży do zarządzania tym, co użytkownicy zobaczą jako pierwsze, gdy wyszukają daną markę, firmę lub osobę. Kontrolowanie wizerunku w wynikach wyszukiwania oznacza nie tylko eliminację negatywnych treści, ale także aktywne promowanie pozytywnych informacji. Celem jest zapewnienie, że dominujące treści prezentują podmiot w korzystnym świetle, co ma wpływ na kształtowanie pozytywnego pierwszego wrażenia u potencjalnych klientów, partnerów biznesowych czy innych interesariuszy.

 

 

Podstawowe elementy SERM

 

Monitoring reputacji

Ustalanie, co ludzie mówią o firmie w Internecie
Przeprowadzanie systematycznego monitoringu opinii, komentarzy, recenzji oraz innych treści związanych z daną marką. To obejmuje śledzenie mediów społecznościowych, forów internetowych, blogów i innych platform, na których użytkownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami lub opiniami na temat firmy.

Śledzenie komentarzy, recenzji, artykułów
Monitorowanie aktywności online w celu identyfikacji treści, które mogą mieć wpływ na reputację firmy. Regularne sprawdzanie recenzji na platformach recenzyjnych, komentarzy na stronie internetowej oraz wszelkich artykułów prasowych lub blogowych, które mogą dotyczyć danego podmiotu.

 

Analiza wyników wyszukiwania

Badanie, jak firma postrzegana jest w wynikach wyszukiwania
Analiza pozycji danej strony internetowej w wynikach wyszukiwania dla kluczowych fraz związanych z marką. Zrozumienie, jakie treści są najbardziej widoczne dla użytkowników i jakie wrażenie mogą one wywołać.

Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń
Identyfikacja i analiza treści, które mogą stanowić zagrożenie dla reputacji. Obejmuje to negatywne recenzje, nieprzychylne artykuły czy inne treści, które mogą negatywnie wpływać na postrzeganie marki.

 

Kreowanie pozytywnego wizerunku

Tworzenie i promowanie pozytywnych treści
Aktywne generowanie treści pozytywnych, takich jak artykuły prasowe, blogowe, informacje o sukcesach firmy czy korzystne recenzje. Promowanie tych treści w celu zwiększenia ich widoczności w wynikach wyszukiwania.

Budowanie silnej obecności online
Skoncentrowane działania mające na celu wzmocnienie obecności marki w Internecie. Obejmuje to aktywność na platformach społecznościowych, tworzenie wartościowych treści, udział w dyskusjach branżowych i rozwijanie pozytywnych relacji online. Budowanie silnej obecności online przyczynia się do zminimalizowania wpływu ewentualnych negatywnych treści.

 


Strategie SERM

 

SEO (Search Engine Optimization) pozytywnych treści

Optymalizacja treści, aby były łatwo znajdywane
Skupianie się na dostosowywaniu treści online do wybranych słów kluczowych związanych z marką. Optymalizacja treści, tak aby były łatwo indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, zwiększa widoczność pozytywnych informacji i treści w wynikach wyszukiwania.

Ustawianie pozytywnych wyników wyszukiwania na pierwszych miejscach
Aktywna praca nad promocją pozytywnych treści poprzez skoncentrowane działania SEO. Zapewnienie, że treści promujące korzystne aspekty marki zajmują czołowe pozycje w wynikach wyszukiwania, co sprawia, że użytkownicy są bardziej skłonni do zauważenia i kliknięcia w te wyniki.

 

Zarządzanie recenzjami i opiniami

Reagowanie na recenzje
Świadome i szybkie reagowanie na wszelkie recenzje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Odpowiedzi na negatywne recenzje powinny być profesjonalne, empatyczne i mające na celu rozwiązanie problemu. Publiczne reagowanie pokazuje zaangażowanie firmy w poprawę doświadczenia klienta.

Zachęcanie do publikacji pozytywnych opinii
Aktywne zachęcanie zadowolonych klientów do udzielania pozytywnych opinii i recenzji. Tworzenie kampanii zachęcających do dzielenia się pozytywnymi doświadczeniami, co może zwiększyć liczbę korzystnych treści dostępnych online.

 

Usuwanie szkodliwych treści

Skuteczne usuwanie nieprzychylnych informacji
Podjęcie działań mających na celu usunięcie lub zminimalizowanie szkodliwych treści, które mogą wpływać negatywnie na reputację marki. Współpraca z platformami hostingowymi, webmasterami czy autorami treści w celu skutecznego usuwania niekorzystnych informacji.

Śledzenie źródeł i reagowanie w razie konieczności
Systematyczne monitorowanie źródeł negatywnych treści oraz aktywne reagowanie w przypadku nowych zagrożeń. Zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się szkodliwych informacji i podejmowanie działań mających na celu naprawę reputacji w razie potrzeby.

 

 

Narzędzia i techniki SERM

 

Narzędzia monitoringu online

Google Alerts: Narzędzie umożliwiające ustawienie powiadomień dla konkretnych fraz kluczowych, co pozwala na bieżące monitorowanie nowych treści pojawiających się w wynikach wyszukiwania Google.
Brand24: Platforma do monitorowania mediów społecznościowych, forów internetowych i innych źródeł, śledząca wzmianki o danej marce, firmie lub osobie. Zapewnia analizę sentymentu i statystyki związane z reputacją online.
Mention: Narzędzie monitorujące internet w poszukiwaniu fraz zdefiniowanych przez użytkownika, umożliwiające śledzenie, kto, gdzie i kiedy wspomina daną markę lub firmę.

Automatyczne powiadomienia o nowych treściach
Ustawienie automatycznych powiadomień w narzędziach monitoringu, które informują o nowych treściach związanych z marką. To pozwala na szybką reakcję na pojawiające się informacje i skuteczne zarządzanie reputacją online.

 

Budowanie silnej obecności społecznościowej

Aktywne uczestnictwo w mediach społecznościowych
Regularne publikowanie informacji, udział w dyskusjach oraz odpowiedzi na komentarze na platformach społecznościowych. Aktywne uczestnictwo umożliwia budowanie relacji z użytkownikami oraz szybką reakcję na wszelkie pojawiające się zagrożenia dla reputacji.

Kreowanie wartościowych treści
Regularne tworzenie i udostępnianie treści wartościowych i atrakcyjnych dla odbiorców. Obejmuje to artykuły, infografiki, wideo czy inne formy, które pozwalają na zbudowanie pozytywnego wizerunku i zdobycie zaufania użytkowników.

 

Współpraca z profesjonalistami

Zatrudnianie agencji specjalizujących się w zarządzaniu reputacją online
Korzystanie z usług specjalistycznych agencji, które posiadają doświadczenie w monitorowaniu, analizie i zarządzaniu reputacją online. Agencje te mogą świadczyć kompleksowe usługi, w tym reagowanie na sytuacje kryzysowe i aktywne kształtowanie wizerunku.

Korzystanie z usług ekspertów ds. SEO
Współpraca z ekspertami ds. optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają w skutecznym dostosowywaniu treści online do algorytmów wyszukiwarek. To umożliwia bardziej efektywne kontrolowanie tego, co pojawia się w wynikach wyszukiwania.

 

 

Zakres i znaczenie SERM

 

Wpływ na decyzje konsumentów

Badania pokazują, że opinie online wpływają na wybór produktów/usług
Statystyki wyraźnie wskazują, że klienci coraz częściej polegają na opiniach innych użytkowników przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Opinie online, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mają istotny wpływ na kształtowanie percepcji produktów czy usług. SERM staje się zatem kluczowym narzędziem, umożliwiającym kontrolę tego, co potencjalni klienci widzą i jakie informacje uzyskują przed zakupem.

SERM jako narzędzie kształtujące decyzje zakupowe
Działania SERM, takie jak monitorowanie i optymalizacja treści online, mają bezpośredni wpływ na to, jak firma jest postrzegana w wynikach wyszukiwania. Kontrola pojawiających się informacji, promowanie pozytywnych treści oraz reagowanie na negatywne wpisy kształtują decyzje zakupowe, wpływając na to, czy klienci będą skłonni zaufać danej marce, czy produktowi.

 

Reputacja online a sukces biznesowy

Silna reputacja przekłada się na zaufanie klientów
Klienci są bardziej skłonni zaufać firmie, której reputacja online jest pozytywna. Pozytywne recenzje, dobre opinie oraz obecność wartościowych treści w wynikach wyszukiwania budują zaufanie i wpływają na lojalność klientów. Silna reputacja staje się atutem konkurencyjnym, przyciągając nowych klientów.

Konsekwencje braku zarządzania reputacją online
Brak aktywnego zarządzania reputacją online niesie ze sobą poważne konsekwencje. Negatywne informacje, niekontrolowane komentarze czy recenzje mogą zaszkodzić wizerunkowi firmy, prowadząc do utraty zaufania klientów. Negatywna reputacja może także wpływać na wyniki finansowe firmy, ograniczając możliwości rozwoju i przyciągania nowych interesariuszy. Dlatego skuteczne SERM staje się kluczowym elementem strategii biznesowej, zwłaszcza w erze cyfrowej, gdzie pierwsze wrażenie kształtuje się w świecie online.