Co to jest Schema.org

 

Schema.org to inicjatywa powstała we współpracy między Google, Bing, Yahoo! i Yandex, mająca na celu usprawnienie strukturyzowania danych na stronach internetowych. Jest to zbiór standardowych znaczników, takich jak microdata, JSON-LD i RDFa, które pozwalają wyszukiwarkom lepiej zrozumieć treści prezentowane na stronach internetowych.

Inicjatywa wielu podmiotów: Schema.org to wspólny wysiłek kilku wiodących wyszukiwarek internetowych, w tym Google, Bing, Yahoo! i Yandex. Ich celem było stworzenie standardów umożliwiających strukturyzację danych w sposób zgodny dla wszystkich platform, co pozwala na bardziej spójne i precyzyjne indeksowanie informacji.

Zestaw standardowych znaczników: Schema.org oferuje różne sposoby strukturyzowania danych, w tym przez wykorzystanie mikrodanych (microdata), JSON-LD (JSON for Linked Data) oraz RDFa (Resource Description Framework in Attributes). Te znaczniki umożliwiają dodanie kontekstu i semantyki do treści na stronach internetowych, co pomaga wyszukiwarkom lepiej zrozumieć ich znaczenie i powiązania.

Schema.org odgrywa kluczową rolę w poprawie sposobu, w jaki wyszukiwarki interpretują i prezentują informacje użytkownikom, a także wpływa na sposób indeksowania treści. Dzięki niemu strony internetowe mogą być lepiej zrozumiane, co z kolei może prowadzić do bardziej precyzyjnych i pomocnych wyników wyszukiwania dla użytkowników.

 


Cel Schema.org

 

Ułatwienie indeksowania treści

 • Schema.org służy jako narzędzie ustandaryzowanej strukturyzacji danych na stronach internetowych, co ułatwia wyszukiwarkom zrozumienie zawartości za pomocą standardowych znaczników.
 • Poprzez zastosowanie precyzyjnych oznaczeń, Schema.org umożliwia lepsze zidentyfikowanie i interpretację treści, co przekłada się na bardziej efektywne indeksowanie przez algorytmy wyszukiwarek.

 

Poprawa wyświetlania w wynikach wyszukiwania

 • Implementacja Schema.org może generować "rich snippets" - wzbogacone fragmenty wyników wyszukiwania. To dodatkowe informacje prezentowane w wynikach wyszukiwania, takie jak gwiazdki ocen, ceny, recenzje czy daty wydarzeń.
 • "Rich snippets" wzbogacają prezentację wyników wyszukiwania, przyciągając uwagę użytkowników i dostarczając im bardziej szczegółowych informacji na temat zawartości linków.


Ułatwienie wyszukiwania głosowego i semantycznego

 • Strukturyzacja danych za pomocą Schema.org odgrywa kluczową rolę w lepszym zrozumieniu kontekstu informacji.
 • Wyszukiwanie głosowe oraz semantyczne opiera się na rozumieniu znaczenia słów w kontekście. Schema.org pomaga wyszukiwarkom dokładniej zinterpretować znaczenie treści na stronach internetowych poprzez ich strukturyzację, co z kolei usprawnia wyniki wyszukiwania głosowego i semantycznego.

 

Cel Schema.org nie tylko polega na usprawnieniu sposobu, w jaki wyszukiwarki interpretują treści, ale także na poprawie doświadczenia użytkownika poprzez prezentację bardziej istotnych i bogatszych wyników wyszukiwania. Implementacja tych standardowych znaczników może zasadniczo wpłynąć na sposób, w jaki informacje są prezentowane i rozumiane w środowisku online.

 


Implementacja Schema.org na stronie

 

Wybór odpowiednich typów danych

 • Pierwszym krokiem jest identyfikacja informacji na stronie, które należy strukturyzować za pomocą Schema.org.
 • W zależności od zawartości strony, należy dopasować odpowiednie typy danych dostępne w schemacie Schema.org, takie jak Osoba, Miejsce, Produkt, Recenzja, Wydarzenie itp.
 • Dokładne określenie, jakie elementy treści są istotne i mogą być wzbogacone poprzez zastosowanie standardowych znaczników.


Dodanie znaczników

 • Po zidentyfikowaniu odpowiednich typów danych, należy wstawić odpowiednie znaczniki Schema.org do kodu HTML strony.
 • Istnieje kilka sposobów wstawienia tych znaczników, takich jak mikrodane (microdata), JSON-LD (JSON for Linked Data) czy RDFa (Resource Description Framework in Attributes).
 • Przykładowo, dla produktu można użyć znaczników mikro danych w ten sposób:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<span itemprop="name">Nazwa produktu</span>
<img itemprop="image" src="obrazek.jpg" alt="Opis obrazka">
<span itemprop="description">Opis produktu</span>
<span itemprop="brand">Marka produktu</span>
<span itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
Cena: <span itemprop="price">100.00</span> PLN
</span>
</div>

 

Testowanie i weryfikacja

 • Po dodaniu znaczników Schema.org, istotne jest przetestowanie poprawności implementacji.
 • Istnieją narzędzia online, dostarczane przez Google i inne platformy, umożliwiające testowanie mikrodanych.
 • Narzędzia te pomagają w weryfikacji, czy znaczniki zostały właściwie dodane i czy są zgodne z wymaganiami Schema.org.
 • Testowanie i weryfikacja są kluczowe dla zapewnienia, że strukturyzacja danych za pomocą Schema.org jest poprawna i efektywna, co pozwoli wyszukiwarkom lepiej zrozumieć zawartość strony.


Implementacja Schema.org na stronie internetowej wymaga precyzyjnego dopasowania odpowiednich typów danych oraz właściwego dodania i testowania znaczników. Poprawne wdrożenie tych standardowych znaczników zwiększa szanse na lepsze zrozumienie i wykorzystanie zawartości strony przez wyszukiwarki internetowe.

 


Korzyści z użycia Schema.org

 

Poprawa pozycji w wynikach wyszukiwania

 • Lepsze zrozumienie treści za pomocą Schema.org może wpłynąć na wyższą pozycję strony w wynikach wyszukiwania.
 • Algorytmy wyszukiwarek mogą lepiej interpretować treść strony dzięki zastosowaniu strukturyzowanych danych, co może skutkować lepszą widocznością w wynikach wyszukiwania.


Zwiększenie klikalności

 • Wykorzystanie Schema.org do generowania "rich snippets" w wynikach wyszukiwania może zwrócić uwagę użytkowników.
 • "Rich snippets" zawierają dodatkowe informacje, takie jak gwiazdki ocen, ceny czy fragmenty recenzji, co może przyciągać uwagę i zwiększać atrakcyjność wyników wyszukiwania.


Lepsze doświadczenie użytkownika

 • Prezentacja bardziej szczegółowych informacji w "rich snippets" bezpośrednio w wynikach wyszukiwania przyczynia się do lepszego doświadczenia użytkownika.
 • Użytkownicy mogą uzyskać szybszy wgląd w treść strony dzięki wzbogaconym wynikom, co może zwiększyć ich zaufanie do prezentowanych wyników i usprawnić proces wyszukiwania.


Zastosowanie Schema.org przynosi wiele korzyści, m.in. polepszenie pozycji w wynikach wyszukiwania poprzez lepsze zrozumienie treści przez algorytmy wyszukiwarek, zwiększenie atrakcyjności wyników za sprawą "rich snippets" oraz poprawę doświadczenia użytkownika poprzez prezentację bardziej szczegółowych informacji w wynikach wyszukiwania. Te korzyści mogą znacząco wpłynąć na efektywność i skuteczność obecności strony w środowisku online.

 

Czytaj więcej: Co to są dane strukturalne? Poznaj ich zalety na stronie internetowej