Co to jest Google Tag Manager


Google Tag Manager (GTM) to bezpłatne narzędzie oferowane przez Google, które umożliwia zarządzanie tagami śledzącymi na stronie internetowej. Pozwala użytkownikom dodawać, aktualizować oraz usuwać różnorodne tagi analityczne, remarketingowe czy reklamowe bez konieczności bezpośredniej ingerencji w kod strony. Dzięki temu ułatwia śledzenie działań użytkowników na stronie oraz zbieranie danych analitycznych w sposób zautomatyzowany i elastyczny. GTM opiera się na kontenerach, gdzie użytkownicy mogą zarządzać tagami, wyzwalaczami i zmiennymi, co ułatwia szybką implementację zmian i monitorowanie efektywności działań marketingowych.

 

 

Główne funkcje Google Tag Manager

 

Zarządzanie tagami

 

Google Tag Manager umożliwia kompleksowe zarządzanie tagami, co obejmuje:

Dodawanie: Użytkownicy mogą łatwo dodawać nowe tagi, co pozwala na śledzenie różnych rodzajów aktywności użytkowników na stronie.

Modyfikowanie: Istniejące tagi mogą być szybko zmieniane w interfejsie GTM, co umożliwia dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Usuwanie: GTM umożliwia wygodne usuwanie tagów, co pozwala na uporządkowanie zbioru tagów i usunięcie tych, które są zbędne lub nieaktualne.


Zarządzanie zdarzeniami

 

Śledzenie różnorodnych zdarzeń: GTM pozwala na precyzyjne śledzenie różnych akcji użytkowników na stronie, takich jak kliknięcia w linki, przyciski, przewijanie strony, wysyłanie formularzy czy oglądanie konkretnych sekcji.

Definiowanie zdarzeń: Użytkownicy mogą definiować specyficzne dla swoich potrzeb zdarzenia do śledzenia, co pozwala na gromadzenie danych dotyczących zachowań użytkowników.

 

Wdrażanie tagów bez konieczności ingerencji w kod

 

Prostota wdrażania tagów: GTM umożliwia dodawanie tagów do strony internetowej za pomocą intuicyjnego interfejsu, bez konieczności ingerowania w kod strony.

Szybkość i elastyczność: Dzięki GTM zmiany w tagach mogą być szybko wdrażane, co pozwala na dynamiczną adaptację strategii marketingowej bez konieczności oczekiwania na wprowadzenie zmian w kodzie strony.

Google Tag Manager stanowi kluczowe narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się analityką internetową i marketingiem cyfrowym, umożliwiając sprawną kontrolę nad tagami i zdarzeniami na stronie internetowej w sposób elastyczny i bezpieczny.

 


Zalety Google Tag Manager


Łatwość użytkowania

 

Intuicyjny interfejs: GTM został zaprojektowany w taki sposób, by być przyjaznym dla użytkowników, niewymagającym zaawansowanej wiedzy programistycznej. Dzięki prostemu interfejsowi nawet osoby niebędące programistami mogą sprawnie korzystać z tego narzędzia.

Prostota konfiguracji: Tworzenie, edycja i usuwanie tagów odbywa się poprzez interfejs typu „przeciągnij i upuść”, co znacznie ułatwia proces zarządzania tagami.

 


Zarządzanie z jednego miejsca

 

Centralizacja kontroli: GTM gromadzi wszystkie tagi w jednym miejscu, co ułatwia kontrolę i monitorowanie działań analitycznych oraz marketingowych.

Łatwy dostęp do wszystkich tagów: Dzięki jednemu panelowi użytkownicy mogą szybko przeglądać, edytować i zarządzać wszystkimi tagami używanymi na stronie.

 


Szybkość wdrażania zmian

 

Bezkonfliktowa edycja tagów: Dodawanie, edycja czy usuwanie tagów odbywa się bez konieczności ingerencji w kod strony. To oznacza, że zmiany można dokonywać w GTM bez potrzeby modyfikowania samego kodu strony.

Elastyczność w działaniu: GTM umożliwia natychmiastowe wdrażanie zmian, co pozwala na szybką adaptację strategii marketingowej lub analitycznej w zależności od aktualnych potrzeb, bez czekania na zmiany w kodzie strony.


Te zalety sprawiają, że Google Tag Manager jest niezwykle przydatnym narzędziem dla marketerów i specjalistów od analityki internetowej, zapewniając prostotę obsługi, efektywne zarządzanie tagami oraz szybkość we wdrażaniu zmian.

 


Elementy składowe Google Tag Manager

 

Kontener

Centralne miejsce zarządzania: Kontener jest miejscem, w którym przechowywane są wszystkie tagi, reguły wersjonowania oraz konfiguracje związane z trackowaniem strony. To centralne źródło, gdzie użytkownicy mogą dodawać, edytować i usuwać tagi oraz zarządzać nimi z jednego miejsca.


Zasady wersjonowania: Pozwala na kontrolę wersji tagów i zmian w GTM, umożliwiając śledzenie historii zmian oraz powrót do wcześniejszych wersji w przypadku potrzeby.


Tagi

Fragmenty kodu lub biblioteki: Tagi to fragmenty kodu lub gotowe biblioteki JavaScript, które są używane do zbierania danych na stronie internetowej. Mogą to być tagi analityczne (np. Google Analytics), remarketingowe czy też tagi służące do śledzenia konkretnych akcji użytkowników.
Zbieranie danych i wysyłanie do narzędzi: Tagi zbierają dane o zachowaniu użytkowników i przesyłają je do różnych narzędzi analitycznych lub reklamowych, które zostały skonfigurowane w GTM.


Wyzwalacze

Warunki uruchamiania tagów: Wyzwalacze określają warunki, w jakich tagi mają być uruchamiane na stronie. Na przykład, można skonfigurować wyzwalacz, który aktywuje tag, gdy użytkownik kliknie na konkretny przycisk, przejdzie na określoną stronę czy wykona inną akcję na stronie.


Zmienne

Przechowywanie informacji: Zmienne służą do przechowywania danych, które mogą być używane w tagach i wyzwalaczach. Mogą to być informacje o użytkowniku, adres URL strony, dane dotyczące interakcji użytkownika czy inne parametry, które mogą być używane do konfigurowania tagów i wyzwalaczy.

Te elementy składowe wspólnie umożliwiają konfigurację, zarządzanie i monitorowanie tagów na stronie internetowej za pomocą Google Tag Manager, co zapewnia elastyczność i kontrolę nad analizą zachowania użytkowników oraz działaniami marketingowymi.

 

 

Zastosowanie Google Tag Manager

 

Śledzenie konwersji

Monitorowanie działań użytkowników: GTM umożliwia precyzyjne śledzenie różnorodnych działań użytkowników na stronie internetowej. To pozwala na monitorowanie kluczowych działań, takich jak zakupy, rejestracje, wypełnianie formularzy czy inne interakcje, co jest kluczowe dla analizy skuteczności działań marketingowych i funkcjonowania witryny.

 

Remarketing

Tworzenie list odbiorców do remarketingu: Dzięki GTM można zbierać dane na temat zachowań użytkowników, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych list odbiorców. Te listy mogą być wykorzystane do geotargetowania reklam i skutecznego dotarcia do użytkowników, którzy już mieli kontakt z daną witryną.

 

Analiza zachowania użytkowników 

Pozyskiwanie danych o interakcjach: Google Tag Manager umożliwia zbieranie różnorodnych danych dotyczących zachowania użytkowników na stronie. Może to obejmować analizę ruchu na stronie, czas spędzony na poszczególnych stronach, przewijanie czy kliknięcia w określone obszary.


Optymalizacja doświadczenia użytkownika: Pozyskane dane pozwalają na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników, co z kolei umożliwia dostosowanie witryny w taki sposób, aby zapewnić bardziej satysfakcjonujące i efektywne doświadczenie dla użytkowników.

Te zastosowania pozwalają na wykorzystanie Google Tag Manager do zbierania danych analitycznych, remarketingu oraz optymalizacji witryny, co przekłada się na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników oraz skuteczniejsze działania

 


Instalacja GTM

 

Instalacja Google Tag Manager (GTM) wymaga kilku kroków, ale jest stosunkowo prostym procesem. Oto ogólny przewodnik:


Krok 1: Utwórz konto w Google Tag Manager

Przejdź na stronę Google Tag Manager: Google Tag Manager.
Zaloguj się na swoje konto Google lub utwórz nowe konto, jeśli jeszcze go nie masz.


Krok 2: Utwórz nowy kontener w Google Tag Manager

1. Po zalogowaniu się, kliknij przycisk „Utwórz kontener".
2. Podaj nazwę kontenera oraz wybierz kraj i strefę czasową.
3. Otrzymasz kod śledzenia GTM, składający się z dwóch fragmentów: jednego do umieszczenia na każdej stronie (zaraz przed zamknięciem tagu <body>) i drugiego do umieszczenia na każdej stronie (zaraz po otwarciu tagu <head>). Ten kod umożliwi śledzenie na Twojej stronie przez Google Tag Manager.


Krok 3: Zainstaluj kody śledzenia na swojej stronie

1. Skopiuj odpowiednie fragmenty kodu śledzenia dostarczone przez GTM.
2. Wklej pierwszy fragment kodu GTM tuż przed zamknięciem tagu </body> na każdej stronie Twojej witryny.
3. Wklej drugi fragment kodu GTM tuż po otwarciu tagu <head> na każdej stronie Twojej witryny.


Krok 4: Zweryfikuj instalację GTM

1. Po zainstalowaniu kodu GTM na swojej stronie przejdź z powrotem do panelu GTM.
2. W zakładce „Podgląd” (Preview), otwórz podgląd i sprawdź, czy zmiany są wyświetlane w GTM, gdy odwiedzasz swoją stronę. Upewnij się, że tagi są wywoływane poprawnie.


Krok 5: Dodaj tagi i śledzenia

Po pomyślnej instalacji możesz zacząć dodawać tagi i śledzenia w panelu GTM zgodnie z potrzebami Twojej witryny.

Jest to ogólna instrukcja instalacji. W zależności od Twoich potrzeb możliwe jest skonfigurowanie dodatkowego śledzenia, np. Google Analytics, piksele reklamowe, tagi remarketingowe itp. GTM umożliwia zarządzanie wszystkimi tymi narzędziami z jednego miejsca.
Pamiętaj, że zawsze warto przetestować instalację i upewnić się, że wszystkie tagi są poprawnie dodane oraz śledzone zgodnie z oczekiwaniami.