Co to jest Alt Text

 

Alt text (alternatywny tekst) to krótki opis tekstowy, który jest przypisywany do elementów graficznych obecnych na stronach internetowych. Jest to metoda umożliwiająca dostarczenie informacji o treści obrazu w formie słownej. Alt text jest integralnym elementem praktyk dostępności internetowej, zapewniającym użytkownikom możliwość zrozumienia zawartości grafiki, zwłaszcza tym, którzy korzystają z czytników ekranowych.


Celem alt textu jest głównie zapewnienie równego dostępu do informacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza wzrokowej. W sytuacjach, gdy obraz nie może być załadowany, alt text staje się kluczowym elementem, umożliwiającym zrozumienie kontekstu obrazu bez konieczności jego wyświetlania. Skupia się na przekazywaniu kluczowych informacji zawartych w grafice w sposób zrozumiały dla osób korzystających z technologii wspomagających.

 

 

Zastosowania Alt textu

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Osoby niewidome lub niedowidzące korzystające z czytników ekranowych:

 • Dla osób niewidomych, alt text stanowi kluczowy środek komunikacji, umożliwiając im zrozumienie treści obrazów poprzez odczytywanie opisów dźwiękowych.
 • Osoby niedowidzące korzystające z powiększeń ekranu również mogą skorzystać z alt textu jako źródła dodatkowych informacji o treści grafiki.

Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które mogą korzystać z technologii wspomagających:

 • Alt text może być używany do przekazywania informacji w sposób prosty i zrozumiały, co wspomaga osoby z różnymi poziomami zdolności intelektualnych w zrozumieniu treści graficznych na stronie internetowej.
 • Dostęp do alternatywnego tekstu wspiera różnorodne potrzeby użytkowników, niezależnie od ich umiejętności poznawczych.

 

Optymalizacja dla wyszukiwarek

Alt text stanowi istotny element optymalizacji SEO (Search Engine Optimization):

 • Wprowadzenie odpowiednio sformułowanego alt textu może znacząco wpłynąć na widoczność strony w wynikach wyszukiwania, przyczyniając się do poprawy pozycji witryny w rankingach wyszukiwarek.
 • Używanie kluczowych słów w alt textach zwiększa szanse na indeksowanie strony przez wyszukiwarki, co jest istotne dla skutecznej promocji treści online.

Wyszukiwarki używają alt textu do zrozumienia treści obrazu i lepszego indeksowania strony:

 • Algorytmy wyszukiwarek analizują alt text, aby zrozumieć kontekst i zawartość obrazów, co przekłada się na bardziej precyzyjne indeksowanie treści strony.
 • Alt text pełni rolę kluczowego elementu komunikacyjnego pomiędzy witryną a wyszukiwarką, umożliwiając skuteczniejsze zrozumienie tematyki strony i poprawę jej pozycji w wynikach wyszukiwania.

 


Jak napisać efektywny Alt text

 

Opis treści obrazu

Skoncentrowanie się na istotnych szczegółach obrazu:

 • Zidentyfikowanie kluczowych elementów grafiki, które mają znaczenie w kontekście przekazu treści.
 • Unikanie ogólnych i zbędnych informacji, skupiając się na tym, co istotne dla zrozumienia obrazu.

Unikanie ogólnych opisów, a raczej dostarczanie konkretnych informacji:

 • Opis powinien być precyzyjny, konkretyzując treść grafiki w sposób jasny i zrozumiały.
 • Unikanie subiektywnych ocen, skupienie się na obiektywnych faktach związanych z obrazem.

 

Używanie odpowiednich słów kluczowych

Wstawianie słów kluczowych związanych z tematem strony:

 • Zrozumienie, jakie słowa kluczowe są istotne dla treści strony, i uwzględnianie ich w alt textach.
 • Dopasowanie słów kluczowych w alt textach do głównych tematów witryny, co wspiera optymalizację SEO.

Pomoc w zwiększeniu widoczności strony w wynikach wyszukiwania:

 • Używanie alt textów związanych z treściami strony przyczynia się do lepszego zrozumienia tematyki strony przez algorytmy wyszukiwarek.
 • Staranność w doborze słów kluczowych może znacząco wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na większą widoczność online.

Należy pamiętać, że efektywny alt text powinien być zarówno precyzyjny i opisowy, jak i dostosowany do głównych celów strony internetowej, co pozwoli na lepszą komunikację treści graficznych dla różnych grup użytkowników.

 


Przykłady dobrego i złego alt textu

 

Przykład dobrego alt textu

„Czarna suknia wieczorowa z cekinami i długim trenem.”

 • Zawiera opis kluczowych elementów obrazu, takich jak kolor, styl, zdobienia i długość trenu.
 • Dostarcza użytkownikowi pełniejsze zrozumienie treści grafiki, co jest istotne zarówno w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla poprawy indeksacji strony przez wyszukiwarki.


Przykład złego alt textu

„Suknia”

 • Alt text jest zbyt ogólny i nie dostarcza żadnych konkretnych informacji na temat treści obrazu.
 • Brak opisu koloru, stylu czy jakichkolwiek szczegółów, co uniemożliwia użytkownikom z niepełnosprawnościami pełne zrozumienie zawartości grafiki.
 • Brak precyzyjnych informacji sprawia, że strona może być trudniej zindeksowana przez wyszukiwarki, co wpływa negatywnie na jej pozycję w wynikach wyszukiwania.

Wniosek: Efektywny alt text powinien być konkretne i opisowe, dostarczając kluczowych informacji o treści grafiki, zarówno dla poprawy dostępności, jak i optymalizacji SEO.

 

 

Narzędzia wspomagające tworzenie alt textu

 

Automatyczne generatory alt textu

To narzędzia, które automatycznie tworzą alternatywne teksty dla obrazów, wykorzystując różne algorytmy i dane wejściowe. Generatory takie mogą opierać się na analizie zawartości obrazu, jego metadanych lub kontekście strony internetowej.

 

Zalety automatycznych generatorów:


Szybkość: Generatory mogą efektywnie dostarczyć alt texty dla wielu obrazów w krótkim czasie.
Skalowalność: Mogą obsługiwać duże ilości obrazów, co jest przydatne w przypadku dużych witryn internetowych.
Przydatne dla prostych grafik: W przypadku obrazów o jednoznacznej treści, generatory mogą działać skutecznie.

 

Wady automatycznych generatorów:


Brak kontekstu: Czasem generowane alt texty mogą nie oddać pełnego kontekstu strony lub intencji autora.
Błędy interpretacyjne: Algorytmy mogą popełniać błędy w interpretacji treści obrazu, co prowadzi do niedokładnych opisów.

 

Wtyczki do edytorów stron internetowych ułatwiające dodawanie alternatywnego tekstu

To dodatki do popularnych edytorów stron internetowych, takich jak WordPress czy Drupal, które ułatwiają dodawanie alt textu do obrazów. Wtyczki mogą zawierać funkcje automatycznego generowania alt textu lub ułatwiać ręczne dodawanie alternatywnych opisów.

 

Zalety wtyczek do edytorów stron internetowych:


Intuicyjność: Wtyczki są zazwyczaj łatwe w obsłudze, co ułatwia autorom stron dodawanie alt textów.
Integracja: Wtyczki są zintegrowane z interfejsem edytora, co przyspiesza proces dodawania alternatywnego tekstu.
Dostępność opcji konfiguracyjnych: Autorzy mogą dostosowywać ustawienia wtyczek zgodnie z własnymi preferencjami.

 

Wady wtyczek do edytorów stron internetowych:


Zależność od platformy: Niektóre wtyczki mogą być dostępne tylko na określonych platformach, co może stanowić ograniczenie dla niektórych użytkowników.
Brak uniwersalności: Nie wszystkie wtyczki oferują funkcje automatycznego generowania alt textów, co może wymagać dodatkowego wysiłku przy ręcznym dodawaniu opisów.