Co to jest certyfikat SSL

Definicja certyfikatu SSL

Certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) jest bezpiecznym protokołem komunikacyjnym używanym do zabezpieczania połączeń między przeglądarką internetową a serwerem. Jego głównym celem jest zapewnienie poufności, integralności danych oraz autentyczności serwera i użytkownika. Wykorzystuje się go do szyfrowania danych przesyłanych między użytkownikiem a serwerem, co minimalizuje ryzyko przechwycenia czy modyfikacji informacji przez osoby trzecie.

Certyfikat SSL wykorzystuje protokół SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security), który jest zbiorem algorytmów kryptograficznych. Ten protokół umożliwia bezpieczne połączenie, wymieniając klucze kryptograficzne między przeglądarką a serwerem, co umożliwia szyfrowanie transmisji danych.

Główne zadania certyfikatu SSL

Uwierzytelnienie: Potwierdzenie, że serwer jest tym, za kogo się podaje, co zapobiega atakom typu „man-in-the-middle”.

Szyfrowanie danych: Zabezpieczenie informacji przesyłanych między użytkownikiem a serwerem poprzez zaszyfrowanie ich, co uniemożliwia odczytanie przez osoby nieuprawnione.

Integralność danych: Zapewnienie, że przesyłane dane nie zostały zmienione w trakcie transmisji między stronami.

Każdy certyfikat SSL zawiera klucz publiczny, klucz prywatny oraz informacje o właścicielu certyfikatu. Przeglądarki internetowe wyświetlają wskaźniki bezpieczeństwa, takie jak zielona kłódka czy oznaczenia „https://” przed adresem strony, aby wskazać użytkownikom, że połączenie jest zabezpieczone i bezpieczne do przeglądania czy przekazywania danych.

Dlaczego certyfikat SSL jest ważny?

Certyfikat SSL jest niezmiernie ważny z kilku kluczowych powodów:

Bezpieczeństwo danych: Zapewnia ochronę danych przesyłanych między użytkownikiem a serwerem poprzez szyfrowanie informacji. Dzięki temu osoby trzecie nie mogą przechwycić czy odczytać danych, co jest kluczowe w przypadku transmisji poufnych informacji, takich jak hasła, dane osobowe czy informacje płatnicze.

Uwierzytelnianie serwera: Certyfikat SSL potwierdza tożsamość serwera, na którym znajduje się strona internetowa. Użytkownicy mogą mieć pewność, że łączą się z rzeczywistym serwerem, a nie z fałszywą stroną, co zapobiega atakom typu „phishing”.

Zaufanie użytkowników: Strony z certyfikatem SSL wyświetlają wskaźniki bezpieczeństwa w przeglądarce, co buduje zaufanie użytkowników. Ikona kłódki czy oznaczenie „https://” przed adresem strony daje użytkownikom pewność, że ich dane są chronione i transakcje są bezpieczne.

Wymóg standardu: Wiele przeglądarek internetowych ostrzega użytkowników przed wejściem na strony bez certyfikatu SSL, co może prowadzić do utraty ruchu lub zaufania do witryny.

SEO: Posiadanie certyfikatu SSL ma wpływ na pozycję strony w wynikach wyszukiwania Google. Strony zabezpieczone SSL mogą otrzymać lepsze pozycje w wynikach wyszukiwania, co wpływa na widoczność i ruch na stronie.

W skrócie, certyfikat SSL jest niezbędny do zapewnienia prywatności, bezpieczeństwa i autentyczności danych przesyłanych między przeglądarką a serwerem, a także do budowania zaufania użytkowników do strony internetowej.

Elementy certyfikatu SSL

Certyfikat SSL składa się z kilku kluczowych elementów, które zapewniają bezpieczne i wiarygodne połączenie między użytkownikiem a serwerem.

Klucz publiczny i prywatny

1. Klucz publiczny: Jest to fragment certyfikatu SSL wykorzystywany do szyfrowania danych. Informacje zaszyfrowane kluczem publicznym mogą być odszyfrowane jedynie przy użyciu odpowiadającego mu klucza prywatnego. Klucz publiczny jest dostępny publicznie i nie stanowi tajemnicy.
2. Klucz prywatny: Jest odpowiedzialny za deszyfrowanie danych zaszyfrowanych kluczem publicznym. Jest to klucz, który należy trzymać w tajemnicy i nieudostępniać. Jest tylko jedna para kluczy publiczny-prywatny związana z certyfikatem SSL.

Dane certyfikatu

1. Informacje o właścicielu certyfikatu: Certyfikat zawiera informacje identyfikujące posiadacza, takie jak nazwa domeny, nazwa firmy, lokalizacja czy inne dane identyfikacyjne, które mogą potwierdzić tożsamość właściciela serwisu.

Data wygaśnięcia certyfikatu

Certyfikat SSL ma określony czas ważności. Data wygaśnięcia wskazuje moment, kiedy certyfikat przestaje być uznawany za ważny. Po tej dacie strona może stracić zabezpieczenie SSL, co może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem i zaufaniem użytkowników. Przed upływem terminu ważności certyfikatu należy go odnowić, aby zapewnić ciągłość zabezpieczenia.
Poprzez te elementy – klucze kryptograficzne, informacje identyfikacyjne i datę ważności – certyfikat SSL zapewnia poufność, integralność i autentyczność komunikacji między użytkownikiem a serwerem, co jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa transmisji danych w sieci.

Typy certyfikatów SSL


Oczywiście, istnieją różne typy certyfikatów SSL, a ich zastosowanie zależy od potrzeb i zakresu zabezpieczenia, jakie wymaga strona internetowa. Oto trzy główne typy:

Certyfikat jednodomenowy

 • Ten rodzaj certyfikatu obejmuje tylko jedną domenę lub subdomenę.
 • Jest dedykowany dla konkretnej domeny internetowej i zapewnia zabezpieczenie tylko dla niej. Nie obejmuje innych domen ani ich subdomen. 
 • Przykładowo, certyfikat jednodomenowy może chronić tylko „twojadomena.pl” lub „subdomena.twojadomena.pl”.

Certyfikat wielodomenowy (UCC/SAN)

 • Jest to certyfikat, który umożliwia zabezpieczenie wielu domen lub subdomen za pomocą jednego certyfikatu.
 • Pozwala na zabezpieczenie kilku różnych domen lub subdomen w ramach tego samego certyfikatu.
 • Przykładowo, taki certyfikat może obejmować „twojadomena1.pl”, „twojadomena2.com” oraz „subdomena.twojadomena.pl”.

Certyfikat wildcard

 • Ten typ certyfikatu chroni główną domenę oraz wszystkie jej subdomeny.
 • Jest użyteczny w sytuacji, gdy istnieje wiele subdomen, które również wymagają zabezpieczenia. Dzięki certyfikatowi wildcard można zabezpieczyć wszystkie subdomeny przy użyciu jednego certyfikatu.
 • Na przykład, certyfikat wildcard dla „twojadomena.pl” obejmie automatycznie wszystkie subdomeny, takie jak „sub1.twojadomena.pl”, „sub2.twojadomena.pl” itd.

Wybór odpowiedniego typu certyfikatu zależy od struktury domeny, liczby subdomen oraz potrzeb związanych z zabezpieczeniem wszystkich wymaganych adresów internetowych. Każdy z tych typów certyfikatów oferuje różny zakres ochrony, co pozwala dostosować zabezpieczenia do konkretnych potrzeb strony internetowej.

Proces uzyskiwania certyfikatu SSL

Proces uzyskiwania certyfikatu SSL obejmuje kilka kroków mających na celu potwierdzenie tożsamości właściciela domeny lub firmy oraz wydanie certyfikatu, który umożliwi zabezpieczenie połączeń.

Generowanie kluczy

Pierwszym krokiem jest wygenerowanie pary kluczy kryptograficznych: klucza prywatnego i klucza publicznego. Klucz prywatny jest przechowywany w tajemnicy i używany do deszyfrowania danych, podczas gdy klucz publiczny jest udostępniany publicznie do szyfrowania danych.

Weryfikacja tożsamości

 • Organizacja certyfikująca (CA) przeprowadza proces weryfikacji tożsamości właściciela domeny lub firmy. W tym celu mogą być wymagane różne dokumenty, takie jak wyciągi z rejestru handlowego, potwierdzenia płatności, informacje kontaktowe itp.
 • Weryfikacja może obejmować również weryfikację poprzez e-maile, telefony lub inne metody komunikacji, aby potwierdzić autentyczność żądającego certyfikatu.

Wydanie certyfikatu

 • Po pomyślnej weryfikacji tożsamości właściciela domeny lub firmy organizacja certyfikująca wystawia certyfikat SSL.
 • Certyfikat ten zawiera klucz publiczny oraz informacje o domenie lub firmie. Jest podpisany przez CA, co potwierdza jego autentyczność.
 • Po wydaniu certyfikatu właściciel może zainstalować go na swoim serwerze, co umożliwia bezpieczne połączenia SSL między serwerem a przeglądarkami użytkowników.

Proces uzyskiwania certyfikatu SSL wymaga współpracy z organizacją certyfikującą, która ma za zadanie zapewnić, że osoba lub firma ubiegająca się o certyfikat jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Dzięki weryfikacji tożsamości i wydaniu certyfikatu, możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i szyfrowanych połączeń między serwerem a użytkownikami korzystającymi z witryny internetowej.

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu SSL

Posiadanie certyfikatu SSL niesie za sobą wiele korzyści, zarówno dla właściciela strony internetowej, jak i dla użytkowników przeglądających tę stronę.

Wiarygodność i zaufanie

Certyfikat SSL buduje zaufanie użytkowników do strony internetowej poprzez zapewnienie bezpiecznego połączenia. Widoczność wskaźników bezpieczeństwa, takich jak ikona kłódki czy oznaczenie „https://” przed adresem strony, daje użytkownikom pewność, że ich dane są chronione podczas przeglądania lub transakcji.

Zwiększone bezpieczeństwo danych

Szyfrowanie danych przesyłanych między przeglądarką a serwerem zapewnia ochronę poufności informacji, takich jak dane osobowe, hasła czy informacje płatnicze. To ogranicza ryzyko przechwycenia czy modyfikacji danych przez osoby trzecie.

Korzystniejsza pozycja w wynikach wyszukiwania

Wyszukiwarki, takie jak Google, faworyzują strony zabezpieczone certyfikatem SSL w swoich wynikach wyszukiwania. Posiadanie SSL może wpłynąć na lepszą pozycję strony w wynikach wyszukiwania, co może zwiększyć widoczność witryny i przyciągnąć większy ruch.

Unikanie ostrzeżeń przeglądarek

Przeglądarki internetowe coraz bardziej ostrzegają użytkowników przed wejściem na strony bez certyfikatu SSL, co może zniechęcać do odwiedzania takich witryn. Posiadanie certyfikatu SSL eliminuje takie ostrzeżenia, co zapewnia lepsze doświadczenie użytkownika.

Zgodność z wymogami standardów bezpieczeństwa

W dzisiejszych czasach posiadanie certyfikatu SSL stało się normą i standardem bezpieczeństwa. Brak certyfikatu SSL może wpłynąć na postrzeganie wiarygodności strony oraz wpłynąć na zaufanie użytkowników.

Korzyści z posiadania certyfikatu SSL są znaczne zarówno dla właścicieli stron, którzy zapewniają bezpieczeństwo danych swoim użytkownikom, jak i dla samych użytkowników, którzy mogą czuć się pewniej korzystając z zabezpieczonych stron internetowych.

Scroll to Top