Co to jest Core Web Vitals

 
Core Web Vitals to zbiór kluczowych metryk wydajności stron internetowych, które skupiają się na doświadczeniu użytkownika. Obejmuje trzy główne wskaźniki:

Largest Contentful Paint (LCP): Ten wskaźnik mierzy czas, jaki upływa od momentu, gdy użytkownik wejdzie na stronę, do momentu wyświetlenia się na ekranie największego elementu treści. Jest to istotne, ponieważ szybkie ładowanie głównej treści strony przekłada się na pozytywne doświadczenie użytkownika.

First Input Delay (FID): FID ocenia, jak szybko strona staje się interaktywna po pierwszym kontakcie użytkownika, na przykład po kliknięciu lub wprowadzeniu danych. Niski FID oznacza, że strona reaguje natychmiastowo, co jest kluczowe dla satysfakcji użytkownika.

Cumulative Layout Shift (CLS): CLS koncentruje się na stabilności układu strony, mierząc, jak często elementy na stronie przesuwają się lub zmieniają swoje położenie podczas ładowania strony. Im niższy wynik CLS, tym mniej irytujących zmian układu doświadczają użytkownicy.

First Contentful Paint (FCP): FCP mierzy czas od rozpoczęcia ładowania strony do pierwszego pojawienia się widocznej treści dla użytkownika.

 

Rola Core Web Vitals w ocenie wydajności stron internetowych

 

Core Web Vitals odgrywają kluczową rolę w ocenie wydajności stron internetowych z kilku powodów:

Doświadczenie użytkownika: Poprzez ocenę LCP, FID i CLS, Core Web Vitals pomagają zrozumieć, jakie wrażenia oferują użytkownikom strony internetowe. Szybko ładujące się strony, reagujące na interakcje i stabilne pod względem układu przekładają się na pozytywne doświadczenie.

Identyfikacja problemów: Metryki te pozwalają na identyfikację konkretnych obszarów, które mogą wymagać optymalizacji. Na przykład, jeśli LCP jest wysoki, może to wskazywać na potrzebę zoptymalizowania ładowania treści.

Standaryzacja: Core Web Vitals stały się standardowym zestawem metryk, co ułatwia zarówno twórcom stron, jak i narzędziom do monitorowania wydajności, analizę i porównywanie wyników.

 

 

Znaczenie Core Web Vitals dla SEO

 

Core Web Vitals odgrywają kluczową rolę w kontekście pozycjonowania stron internetowych w wynikach wyszukiwania:

Wpływ na ranking: Google, jako najpopularniejsza wyszukiwarka, wykorzystuje Core Web Vitals jako czynnik rankingowy. Strony z lepszymi wynikami w tych metrykach mają większą szansę na uzyskanie wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania.

Doświadczenie użytkownika: Google kładzie coraz większy nacisk na zapewnienie użytkownikom pozytywnego doświadczenia. Strony z dobrze zoptymalizowanymi Core Web Vitals często przyciągają i zatrzymują więcej odwiedzających.

Konkurencyjność: Optymalizacja Core Web Vitals może stać się czynnikiem konkurencyjności, pozwalając na wyprzedzenie konkurencji i przyciągnięcie większej liczby użytkowników.


Core Web Vitals to kluczowe metryki wydajności stron internetowych, które mają istotny wpływ na doświadczenie użytkownika i pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Dlatego twórcy stron internetowych i marketerzy powinni zwracać szczególną uwagę na optymalizację tych wskaźników.

 

 

 

Largest Contentful Paint (LCP) - metryka Core Web Vitals

 

Co to jest LCP


Largest Contentful Paint (LCP) to jedna z trzech kluczowych metryk wydajności stron internetowych, wchodzących w skład Core Web Vitals. LCP mierzy czas, jaki upływa od momentu, gdy użytkownik wejdzie na stronę internetową, do momentu wyświetlenia się na ekranie największego elementu treści. Element ten może być tekstem, obrazem, wideo lub innym istotnym elementem widocznym na stronie. LCP jest istotny, ponieważ szybkie wyświetlanie głównej treści strony ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego doświadczenia użytkownika.

 

Miarodajność LCP w kontekście użytkowników


LCP jest miarą wydajności strony, która bezpośrednio wpływa na doświadczenie użytkownika. Istnieje kilka powodów, dla których LCP jest ważny z perspektywy użytkowników:

1. Pierwsze wrażenie: LCP odpowiada za pierwsze wrażenie użytkownika po wejściu na stronę. Szybkie wyświetlenie głównej treści oznacza, że użytkownik widzi zawartość strony niemal natychmiast, co może sprawić pozytywne wrażenie.

2. Czas oczekiwania: Długie opóźnienia w LCP mogą sprawić, że użytkownicy odczują frustrację i niezadowolenie. Czas oczekiwania na treść może skłonić ich do opuszczenia strony.

3. Relevantność treści: Gdy LCP jest opóźnione, użytkownicy mogą nie dostrzegać głównej treści, co wpływa na zrozumienie i wartość strony.

4. Wskaźnik odrzuceń: Strony z długim czasem LCP mogą skutkować wysokim wskaźnikiem odrzuceń, co jest niekorzystne z punktu widzenia SEO i ogólnej wydajności strony.

 

 

W jaki sposób poprawić wynik LCP


Aby poprawić wynik LCP i skrócić czas, jaki upływa od wejścia użytkownika na stronę do wyświetlenia się najważniejszego elementu treści, można podjąć następujące działania:

1. Optymalizacja obrazów: Skompresowanie i zoptymalizowanie obrazów, zmniejszenie rozmiaru plików i wykorzystywanie formatów obrazów o niskim zużyciu przepustowości może znacząco przyspieszyć wczytywanie obrazów.

2. Caching treści: Wykorzystywanie mechanizmów cachingu, które umożliwiają przechowywanie treści na serwerze lub w przeglądarce użytkownika, może skrócić czas LCP.

3. Redukcja renderowania JavaScript: Unikaj nadmiernego renderowania skryptów JavaScript, które mogą opóźniać wyświetlanie treści. Używaj asynchronicznego ładowania skryptów tam, gdzie to możliwe.

4. Minimalizacja używania CSS: Redukcja i minimalizacja kodu CSS może przyspieszyć proces renderowania strony.

5. Użycie Content Delivery Network (CDN): CDN umożliwia serwowanie zasobów z najbliższego serwera użytkownikowi, co skraca czas dostępu do treści.

6. Monitorowanie i testowanie: Regularne monitorowanie i testowanie wydajności strony za pomocą narzędzi, takich jak Google PageSpeed Insights, Lighthouse lub WebPageTest, pomaga zidentyfikować i rozwiązać problemy z LCP.


Poprawa wyniku LCP ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia szybszego i bardziej satysfakcjonującego doświadczenia użytkownikom, co może przyczynić się do lepszej pozycji w wynikach wyszukiwania i ogólnego sukcesu strony internetowej.

 


First Input Delay (FID) - metryka Core Web Vitals

 

Co to jest FID


First Input Delay (FID) to jedna z kluczowych metryk wydajności stron internetowych, wchodząca w skład Core Web Vitals. FID mierzy czas opóźnienia między pierwszym interaktywnym działaniem użytkownika na stronie, takim jak kliknięcie w link lub przycisk, a momentem, w którym strona reaguje na to działanie poprzez rozpoczęcie przetwarzania. W skrócie, FID ocenia, jak szybko strona staje się reaktywna po interakcji użytkownika.

 

Znaczenie FID w kontekście interakcji użytkownika


FID jest kluczową metryką wydajności, ponieważ skupia się na interakcji użytkownika, a więc na tym, jak strona reaguje na działania odwiedzających. Oto, dlaczego FID ma znaczenie w kontekście interakcji użytkownika:

1. Responsywność strony: Szybka reakcja strony na interakcje użytkownika sprawia, że użytkownicy odczuwają płynność i komfort podczas przeglądania. Dłuższy FID może skutkować wrażeniem, że strona jest niereagująca, co jest frustrujące.

2. Możliwość interakcji: Krótki FID umożliwia użytkownikom szybkie korzystanie z interaktywnych elementów, takich jak formularze, przyciski, linki i menu. To z kolei poprawia doświadczenie użytkownika i zwiększa szanse na realizację zamierzonych działań.

3. Wskaźnik odrzuceń: Długie opóźnienia w FID mogą prowadzić do tego, że użytkownicy opuszczają stronę, zanim zdążą dokonać interakcji. To z kolei wpływa na wskaźnik odrzuceń, co jest niekorzystne z perspektywy biznesowej.

 

 

W jaki sposób poprawić wynik FID


Aby poprawić wynik FID i skrócić czas reakcji strony na interakcje użytkownika, można podjąć następujące kroki:

1. Minimalizacja renderowania JavaScript: Unikaj nadmiernego renderowania skryptów JavaScript, zwłaszcza tych blokujących. Używaj asynchronicznego ładowania skryptów tam, gdzie to możliwe.

2. Optymalizacja zasobów skryptów: Skompresuj, minimalizuj i zoptymalizuj skrypty, aby zmniejszyć ich rozmiar i przyspieszyć przetwarzanie.

3. Caching skryptów: Wykorzystywanie mechanizmów cachingu dla skryptów może skrócić czas ładowania, zwłaszcza dla powtarzalnych zasobów.

4. Używanie Content Delivery Network: CDN pozwala na ściąganie danych  z najbliższego serwera , co z pewnością przyspieszy dostępność skryptów.

5. Minimalizacja blokujących zasobów: Zidentyfikuj i minimalizuj zasoby, które blokują renderowanie strony, a które są niezbędne do przetwarzania FID.

6. Asynchroniczne ładowanie skryptów: Tam, gdzie to możliwe, używaj atrybutów "async" lub "defer" w znacznikach skryptów, aby umożliwić równoczesne ładowanie i przetwarzanie strony.


Poprawa wyniku FID jest kluczowa dla zapewnienia reaktywności strony internetowej i zwiększenia satysfakcji użytkowników. Skrócenie czasu reakcji na interakcje przyczynia się do bardziej płynnego i przyjemnego doświadczenia przeglądania, co ma znaczenie zarówno dla użytkowników, jak i SEO.

 


Cumulative Layout Shift (CLS) - metryka Core Web Vitals

 

Co to jest CLS


Cumulative Layout Shift (CLS) to jedna z trzech kluczowych metryk wydajności stron internetowych, stanowiąca część Core Web Vitals. CLS ocenia stabilność układu strony, mierząc, jak często elementy na stronie przesuwają się lub zmieniają swoje położenie w trakcie ładowania strony. Im niższy wynik CLS, tym mniej irytujących i nieoczekiwanych zmian układu doświadczają użytkownicy podczas interakcji ze stroną.

 


Rola CLS w zapewnianiu stabilności układu strony

 

CLS jest kluczowym wskaźnikiem wydajności, który ma istotne znaczenie w zapewnianiu stabilności układu strony. Oto dlaczego CLS odgrywa ważną rolę w kontekście układu strony:

1. Doświadczenie użytkownika: Stabilny układ strony jest kluczowy dla satysfakcji użytkowników. Gwałtowne przesunięcia lub zmiany układu mogą sprawić, że użytkownicy poczują się dezorientowani i zdezorientowani.

2. Unikanie przypadkowych kliknięć: Nieoczekiwane przesunięcia treści strony mogą prowadzić do przypadkowych kliknięć w niepożądane elementy lub reklamy, co może wpłynąć na doświadczenie użytkownika.

3. Zrozumienie treści: Stabilny układ strony umożliwia użytkownikom łatwiejsze zrozumienie i nawigację po treści strony, co jest istotne zarówno dla użytkowników, jak i dla dostarczania informacji.

4. Wskaźnik odrzuceń: Strony o niskim CLS mogą mieć niższy wskaźnik odrzuceń, co wpływa na ogólną jakość ruchu na stronie i korzystny wpływa na SEO.

 

 

W jaki sposób poprawić wynik CLS

 

Aby poprawić wynik CLS i zminimalizować niepożądane zmiany układu strony, można podjąć następujące kroki:

1. Określenie rozmiarów elementów: Określ odpowiednie wymiary dla elementów na stronie, tak aby przeglądarka mogła zarezerwować odpowiednią przestrzeń podczas ładowania strony.

2. Unikanie dynamicznego ładowania zawartości: Unikaj dynamicznego ładowania reklam, obrazów lub innych treści, które mogą powodować przesunięcia treści na stronie po jej wczytaniu.

3. Ustalanie wymiarów obrazów i elementów multimedialnych: Konkretnie określ wymiary obrazów i elementów multimedialnych w kodzie źródłowym, aby przeglądarka mogła zarezerwować odpowiednią przestrzeń.

4. Unikanie dodawania zawartości na górnej części strony: Umieszczaj treść na stronie, tak aby użytkownicy nie musieli przewijać do dołu, aby zobaczyć istotne informacje.

5. Testowanie i monitorowanie: Regularnie testuj i monitoruj stronę, korzystając z narzędzi do analizy CLS, aby identyfikować i eliminować przyczyny niepożądanych zmian układu.


Poprawa wyniku CLS jest kluczowa dla zapewnienia stabilności układu strony i pozytywnego doświadczenia użytkownika. Dobre wyniki CLS przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji użytkowników i pozytywnego wpływu na wskaźniki biznesowe oraz SEO.

 

 

First Contentful Paint (FCP) - metryka Core Web Vitals

 

Co to jest FCP

 

First Contentful Paint (FCP) to metryka wydajności strony internetowej, która mierzy czas od rozpoczęcia ładowania strony do pierwszego pojawienia się na niej treści widocznej dla użytkownika. FCP wskazuje, kiedy użytkownik widzi pierwszy element treści, takie jak tekst, obrazy lub tło, co jest kluczowym wskaźnikiem szybkości ładowania strony.

 

 

Wpływ FCP na doświadczenia użytkowników

 

Szybki FCP jest kluczowy dla pozytywnego doświadczenia użytkownika. Kiedy strona ładuje się szybko i użytkownicy widzą treść od razu, odczuwają mniej frustracji i są bardziej skłonni pozostać na stronie. To wpływa na wskaźniki konwersji, zadowolenie klientów i retencję użytkowników, co ma istotne znaczenie dla sukcesu online.

 

Sposoby poprawy wyniku FCP

 

Optymalizacja obrazów: Kompresja i minimalizacja rozmiaru obrazów, a także wykorzystywanie formatów o niskiej wadze, pomagają przyspieszyć ładowanie treści.

Redukcja renderowania JavaScript: Usunięcie lub minimalizacja blokujących skryptów JavaScript oraz ich asynchroniczne ładowanie przyspiesza FCP.

Browser Caching: Używaj odpowiednich nagłówków Cache-Control i Expires, to ułatwi przeglądarkom przechowywanie i ponowne wykorzystywanie zasobów na stronie.

 

 

Pozostałe metryki Core Web Vitals


Time to First Byte (TTFB)

Time to First Byte (TTFB) to miara czasu, jaki upływa od chwili wysłania zapytania przez przeglądarkę użytkownika do serwera internetowego, aż do momentu otrzymania pierwszego bajtu odpowiedzi. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla opóźnienie w uzyskaniu jakiejkolwiek odpowiedzi od serwera i może wpłynąć na ogólny czas ładowania strony.

 

Time to Interactive (TTI)

Time to Interactive (TTI) to miara czasu, który jest potrzebny, aby strona internetowa stała się w pełni interaktywna po załadowaniu. Oznacza to, że użytkownicy mogą już wykonywać interakcje, takie jak klikanie w linki i przyciski, bez większych opóźnień. TTI jest ważny z punktu widzenia doświadczenia użytkownika, ponieważ oznacza, że strona jest gotowa do działania.

 

Total Blocking Time (TBT)

Total Blocking Time (TBT) to miara czasu, w którym użytkownik nie może wykonywać interakcji na stronie ze względu na blokujące operacje przetwarzania. Jest to wskaźnik, który ocenia, jak długo trwa blokowanie przeglądania strony przez skomplikowane operacje JavaScript. Im niższy wynik TBT, tym bardziej responsywna i przyjazna użytkownikowi jest strona.

 


Narzędzia do pomiaru Core Web Vitals

 

Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights to narzędzie online opracowane przez Google, które umożliwia ocenę wydajności strony internetowej pod kątem Core Web Vitals oraz innych aspektów. Narzędzie dostarcza wyniki pomiarów i sugestie dotyczące optymalizacji strony, zarówno dla wersji mobilnej, jak i desktopowej. Google PageSpeed Insights jest powszechnie używane do monitorowania i doskonalenia wydajności stron.

 

Google Search Console

Google Search Console to narzędzie dostarczane przez Google, które pozwala właścicielom stron monitorować wydajność swoich witryn w wynikach wyszukiwania. W ramach Google Search Console można znaleźć dane na temat Core Web Vitals, takie jak raporty o wydajności strony. To narzędzie umożliwia zarządzanie aspektami związanymi z SEO i wydajnością witryny oraz dostarcza cenne informacje dla właścicieli stron.

 

Lighthouse

Lighthouse to otwarte narzędzie do audytu wydajności stron internetowych dostępne w przeglądarkach internetowych, takich jak Google Chrome. Narzędzie to analizuje wiele aspektów wydajności, w tym Core Web Vitals, i generuje raporty z zaleceniami do optymalizacji. Lighthouse jest przydatne dla deweloperów i testerów, którzy chcą badać i doskonalić wydajność swoich stron.

 

 

Inne narzędzia i rozszerzenia przeglądarek

Oprócz wymienionych narzędzi istnieje wiele innych narzędzi i rozszerzeń dostępnych w przeglądarkach internetowych lub jako odrębne aplikacje, które pozwalają na pomiar i analizę Core Web Vitals. Przykłady to GTmetrix, WebPageTest, Pingdom, oraz wiele innych. Te narzędzia oferują różne funkcje i interfejsy, które pozwalają użytkownikom monitorować i poprawiać wydajność swoich stron zgodnie z wymaganiami Core Web Vitals.

 


Dlaczego Core Web Vitals są istotne

 

Wpływ na doświadczenie użytkownika

 

Core Web Vitals są istotne, ponieważ bezpośrednio wpływają na doświadczenie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Szybkie ładowanie, interaktywność i stabilność układu strony są kluczowymi czynnikami, które determinują, czy odwiedzający będą zadowoleni z witryny. Optymalne Core Web Vitals przekładają się na:

  • Skrócenie czasu oczekiwania na treść.
  • Możliwość szybkiego reagowania na interakcje użytkowników.
  • Unikanie irytujących zmian układu strony.
  • Te czynniki sprawiają, że użytkownicy mają pozytywne doświadczenia podczas korzystania z witryny, co jest kluczowe dla lojalności, retencji i ogólnej satysfakcji odwiedzających.

 


Wpływ na SEO i pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania

 

Core Web Vitals mają coraz większe znaczenie dla pozycjonowania stron w wynikach wyszukiwania, szczególnie w kontekście Google. Wprowadzenie tych metryk do algorytmu Google sprawia, że strony z lepszymi wynikami Core Web Vitals mają większą szansę na osiągnięcie wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania. Dlatego są one istotne dla widoczności strony w internecie.

 


Skoncentrowanie się na istotnych aspektach wydajności

 

Core Web Vitals koncentrują się na kluczowych aspektach wydajności strony, co pomaga twórcom stron skoncentrować się na tych elementach, które rzeczywiście wpływają na doświadczenie użytkownika. Oznacza to, że zamiast rozpraszać się na różnych aspektach, mogą skupić swoje wysiłki na optymalizacji tych obszarów, które mają największy wpływ na satysfakcję użytkowników. To efektywne podejście do doskonalenia wydajności witryn internetowych.

 

 

Praktyczne wskazówki do optymalizacji Core Web Vitals

 


Optymalizacja obrazów

 

Kompresja obrazów: Skompresuj obrazy, aby zmniejszyć ich rozmiar, nie tracąc przy tym znaczącej jakości. Możesz użyć narzędzi do kompresji obrazów online lub wtyczek do edytora graficznego.

Formaty obrazów: Wybieraj odpowiednie formaty obrazów, takie jak WebP, które oferują lepszą kompresję i jakość przy niższym rozmiarze plików.

Responsive Images: Stosuj responsive images z odpowiednimi srcset i sizes atrybutami, aby dostarczać różne wersje obrazów w zależności od rozmiaru ekranu urządzenia.

 

 

Minimalizacja renderowania JavaScript

 

Eliminacja niepotrzebnych skryptów: Przeglądaj kod JavaScript i usuń lub zminimalizuj skrypty, które nie są niezbędne do funkcjonowania strony.

Asynchroniczne i odroczone ładowanie: Używaj asynchronicznego lub odroczonych ładowań skryptów, aby uniknąć blokowania renderowania strony.

Code Splitting: Zastosuj technikę podziału kodu (code splitting), aby załadować tylko te skrypty, które są potrzebne na danej stronie, zamiast ładować cały kod naraz.

 

 

Caching i przyspieszanie ładowania

 

Content Delivery Network: Skorzystaj z usług CDN, aby dostarczać zasoby z serwerów znajdujących się bliżej użytkowników, co przyspieszy dostępność treści.

Browser Caching: Stosuj nagłówki Cache-Control i Expires, dzięki nim przeglądarki będą mogły przechowywać zasoby, które wcześniej były wyświetlane. Przyśpiesza to ładowanie się strony. 

Przyjazne dla przeglądarek nagłówki: Skonfiguruj odpowiednie nagłówki serwera, takie jak ETag i Last-Modified, aby umożliwić przeglądarkom efektywne cachowanie zasobów.

 

 

Redukcja przesunięć układu (CLS)

 

Ustal wymiary elementów: Określ konkretny rozmiar elementów, tak aby przeglądarka mogła zarezerwować odpowiednią przestrzeń podczas ładowania strony.

Unikanie dynamicznego ładowania zawartości: Unikaj dynamicznego ładowania reklam, obrazów i innych treści, które mogą powodować przesunięcia układu strony.

Ustalanie wymiarów obrazów i elementów multimedialnych: Określ wymiary obrazów i elementów multimedialnych w kodzie źródłowym, aby przeglądarka mogła dokładnie zarezerwować miejsce pod te zasoby.

 

 

Wybór odpowiednich narzędzi i hostingu

 

Szybki hosting: Wybierz szybkiego dostawcę hostingów lub plan hostingowy, który oferuje wydajne serwery i przepustowość.

Narzędzia do monitorowania i optymalizacji: Korzystaj z narzędzi do monitorowania wydajności, takich jak Google PageSpeed Insights, Lighthouse, GTmetrix itp., aby identyfikować i rozwiązywać problemy.

 

 

Monitorowanie i testowanie wydajności regularnie

 

Regularne testy: Regularnie sprawdzaj wydajność swojej strony za pomocą narzędzi do testowania wydajności, aby monitorować postęp i identyfikować problemy.

Bieżąca optymalizacja: Na bieżąco dokonuj optymalizacji strony, dostosowując ją do zmieniających się wymagań i wytycznych Core Web Vitals.


Dobre praktyki optymalizacji Core Web Vitals pozwalają na zapewnienie szybszego i bardziej satysfakcjonującego doświadczenia użytkownikom oraz przyczyniają się do lepszego pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania.

 


Skutki optymalizacji na wyniki biznesowe

 

Zwiększenie konwersji: Skuteczna optymalizacja Core Web Vitals może znacznie zwiększyć wskaźnik konwersji. Dla witryn e-commerce oznacza to więcej sprzedaży, podczas gdy dla stron informacyjnych może to oznaczać więcej subskrybentów lub wyświetleń reklam.

Redukcja wskaźnika odrzuceń: Poprawa wydajności witryny przekłada się na niższy wskaźnik odrzuceń. Użytkownicy pozostają dłużej na stronie, co jest korzystne zarówno z punktu widzenia SEO, jak i biznesowego.

Zwiększenie zaufania użytkowników: Szybko ładujące się strony i płynna interakcja sprawiają, że użytkownicy odczuwają większe zaufanie do witryny. To może wpłynąć na ich decyzje zakupowe i wierność marki.

Poprawa pozycji w wynikach wyszukiwania: Google i inne wyszukiwarki biorą pod uwagę wydajność witryny, w tym Core Web Vitals, przy określaniu pozycji w wynikach wyszukiwania. Skuteczna optymalizacja może wpłynąć na wyższą pozycję w wynikach, co z kolei przyciąga więcej ruchu.

Obniżenie kosztów obsługi klienta: Witryny z zoptymalizowanymi Core Web Vitals mogą obniżyć koszty obsługi klienta, ponieważ użytkownicy rzadziej napotykają na problemy z działaniem strony i rzadziej zgłaszają zapytania lub problemy techniczne.

 


Podsumowanie: Co to jest Core Web Vitals

 

Core Web Vitals odgrywają kluczową rolę w projektowaniu i optymalizacji stron internetowych, ponieważ bezpośrednio wpływają na doświadczenie użytkownika, pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania oraz skupiają uwagę na najważniejszych aspektach wydajności, co przekłada się na zadowolenie odwiedzających.

Stałe monitorowanie i dostosowywanie stron internetowych do nowych standardów wydajności, w tym Core Web Vitals, jest niezbędne, aby utrzymać konkurencyjność online, zapewnić zadowolenie użytkowników i osiągnąć sukces w biznesie. Optymalizacja wydajności nie jest jednorazowym zadaniem, ale procesem ciągłego doskonalenia.